Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 12 από 2 σελίδες

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο. 2016

20/2/2017 - Ανακοίνωση

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο. 2016

Πρόσκληση Στελέχωσης της «Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»

20/1/2017 - Ανακοίνωση

Πρόσκληση Στελέχωσης της «Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό

25/8/2016 - Ανακοίνωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών από ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές για την ενίσχυση και υποστήριξη του ελεγκτικού έργου των αρμόδιων ...

Διευκρινήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα

1/8/2016 - Ανακοίνωση

Διευκρινήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6.10478/οικ.4.1350 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ολοκλήρωση των Έργων ΕΣΠΑ της Ε.Υ. ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ολοκλήρωση των Έργων ΕΣΠΑ της Ε.Υ.ΚΕΚΟ (2007-2013)»

26/7/2016 - Ανακοίνωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ολοκλήρωση των Έργων ΕΣΠΑ της Ε.Υ.ΚΕΚΟ (2007-2013)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών από ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές για την ενίσχυση και υποστήριξη του ελεγκτικού

26/7/2016 - Ανακοίνωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών από ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές για την ενίσχυση και υποστήριξη του ελεγκτικού έργου των αρμόδιων ...

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την ανάπτυξη των φορέων της»

15/7/2016 - Ανακοίνωση

Το σχέδιο νόμου για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την ανάπτυξη των φορέων της» βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minlab/?p=3381. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις ...

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση δράσεων ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς για την ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων.

17/5/2016 - Ανακοίνωση

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση δράσεων ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς για την ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων.

Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας

20/10/2014 - Ανακοίνωση

Σκοπός της δημιουργίας Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισμών είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας ...

Έναρξη προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ

25/7/2014 - Ανακοίνωση

Ξεκίνησε στις 24/7/2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 12 από 2 σελίδες