Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

23/6/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TOY Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΕΠΑΝΕΔΒΜ)ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/6/2017