Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Απόφαση για κατάρτιση και διατήρηση καταλόγου δυνητικών προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών προς την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

14/7/2017

Απόφαση για κατάρτιση και διατήρηση καταλόγου δυνητικών προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών προς την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/9/2017