Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

1/11/2017

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του άρθρου 3 του Νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205/31-10-2016) με σκοπό την υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης της Κ.ΑΛ.Ο., με πρώτο ορόσημο τη σύσταση Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. από υφιστάμενους και νέους φορείς Κ.ΑΛ.Ο., που θα λειτουργήσουν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κ.ΑΛ.Ο. και ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών/υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών, αλλά και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/11/2017