Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συστημικές Παρεμβάσεις

Έχουν λήξει

Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal & για τη Διαχείριση Δράσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - Μονάδα Ε'

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Περίοδος υποβολής

από 27/9/2011 έως 30/6/2015

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal & για τη Διαχείριση Δράσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271300
Φαξ
210 5271322

Αναστασία Κονταράτου

210 5271361
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2015