Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ) - Άνεργοι

Έχουν λήξει

Οι Δράσεις αυτές αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να:

  • τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων
  • ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
  • αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
  • αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Οι Δράσεις καλύπτουν όλη τη χώρα και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο από Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τη συμμετοχή Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων. Οι δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα καθώς επικεντρώνονται στην υποστήριξη συγκεκριμένων ανέργων ΕΚΟ, αλλά και των επιχειρήσεων της κάθε συγκεκριμένης περιοχής. Συγκεκριμένα, οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις υλοποιούν επιμέρους δράσεις όπως προγράματα κατάρτισης σε συγκεκριμένες ειδικότητες, δικτύωση των ανέργων με επιχειρήσεις, συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων και επιχειρήσεων, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων κ.α. με τελικό στόχο την τοποθέτηση ωφεφλουμένων σε επιχειρήσεις και την υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων δηλαδή την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης (ΤΟΠ/ΕΚΟ) είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελουμένων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Κατηγορία δικαιούχων

Άνεργοι

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Σε ποιους απευθύνεται

Κάθε τοπική δράση στοχεύει σε ανέργους απο συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Σε γενικό πλαίσιο οι ωφελούμενοι/ες των δράσεων πρέπει είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και να ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ...

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Περίοδος υποβολής

από 1/10/2012 έως 28/2/2013

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποβάλλουν αιτήσεις απευθείας στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, έπειτα από πρόσκληση που αυτές δημοσιεύουν. Ο κατάλογος των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα είναι διαθέσιμος στα Σχετικά Αρχεία. Ο χρόνος έναρξης υλοποίησης του προγράμματος μπορεί να διαφέρει για κάθε Αναπτυξιακή Σύμπραξη και κάθε περιφέρεια, συνεπώς είναι απαραίτητη η απευθείας επικοινωνία με τη Σύμπραξη της περιοχής που ενδιαφέρει.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για ανέργους και οι προσκλήσεις για την  επιλογή των ωφελούμενων ανακοινώνονται από τις Συμπράξεις (σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφίσες, ημερίδες ενημέρωσης κλπ) και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας, που είναι η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, στην ενότητα Νέα και Ανακοινώσεις στο σύνδεσμο http://www.keko.gr/el/Pages/News.aspx

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (3ος όροφος), Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271300
Φαξ
210 5271322

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2014