Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας

Έχουν λήξει

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ένας σε κάθε Περιφέρεια), θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε Περιφέρειας αναφοράς να παρέχουν υπηρεσίες όπως: 

  • Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
  • Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής (coaching και mentoring)
  • Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή/και συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ.

Επιπρόσθετα οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα επιδιώκουν:

  • την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης τοπικών συμφωνιών συνεργασίας (local pacts) μεταξύ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων
  • τη δικτύωση των Κοιν.Σ.Eπ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία συστάδων (clusters) κοινωνικών επιχειρήσεων
  • την υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών με φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εξωτερικού
  • την υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Κατηγορία δικαιούχων

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)

Όροι και προϋποθέσεις

Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας παρέμβασης.  Εταίροι ...

Προϋπολογισμός

€ 19.466.000

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2014 έως 15/12/2014

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (3ος όροφος), Αθήνα, 105 64
Τηλ
210 5271300
Φαξ
210 5271322

Τσάλης Μιχάλης

210 5271319
Ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων και χορήγηση κωδικών ΟΠΣ 

Καραγεωργίου Όλγα

210 5271350
Ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων και χορήγηση κωδικών ΟΠΣ 

Κουκουλιώτη Μαριάννα

210 5271300
Ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων και χορήγηση κωδικών ΟΠΣ 

Στάικου Κική

210 5271318
Οδηγίες υποβολής αιτήσεων - Διακρατικότητα 

Βορλόου Αντώνης

210 5271316
Οδηγίες υποβολής αιτήσεων - Διακρατικότητα 

Αλεξάκης Γρηγόρης

210 5271017
Οδηγίες υποβολής αιτήσεων - Διακρατικότητα 

Πλατή Ηλιάνα

210 5271317
Οδηγίες σύνταξης Π/Υ - TΔΠΠ 

Αθανασοπούλου Αθηνά

210 5271302
Οδηγίες δεικτών και υποβολής αιτήσεων 

Κονταράτου Νατάσα

210 5271361
Οδηγίες δεικτών και υποβολής αιτήσεων 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2014