Διακρατικότητα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Για την ανεύρεση διακρατικών εταίρων οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ανατρέχουν στα δεδομένα της ηλεκτρονικής βάσης του "Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εφαρμογή της Διακρατικότητας" στην διεύθυνση www.transnationality.eu και ειδικότερα στο πεδίο "partner search". Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα με δική τους πρωτοβουλία να εγγραφούν στη βάση ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανεύρεσή τους από φορείς χωρών της ΕΕ.

Παρακάτω παρατίθενται αιτήματα ανεύρεσης διακρατικών εταίρων για τις ανάγκες υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Σχέδια Δράσης που αναζητούν Διακρατικούς Εταίρους

Χώρα Προέλευσης Αιτήματος Ονομασία Φορέα
Ονομασία Έργου
Βέλγιο XENARJO Time 4 Your Talent
Βέλγιο Valoria –SocrA vzw / LeonardoLyceum CDO Bulls Eye
Βέλγιο Tussenstap, division of association without profitable goal Zenitor INTERMEDIATE STEPS: Entrepreneurs at a crossroad
Βέλγιο Universiteit Hasselt, Research Institute ‘Identity, Diversity & Inequality Research’ Mentoring circles for female entrepreneurs
Βέλγιο ERSV East-Flanders vzw

TALLENT TROTTER

 

Γερμανία Zentrale Information und Beratung fur Fluchtlinge gGmbH 2012 EPIM
Βέλγιο RESOC Mid West Flanders Social Economy - Flemish Model
Βέλγιο Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen JE ZORGJOB, EEN BLIJVER
Βέλγιο Universiteit Hasselt Transnational project on mentoring and coaching for female entrepreneurs
Βέλγιο Multimedi vzw Educating unemployed youngsters
Βέλγιο Multimedi vzw Former et activer des jeunes flanants

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08/06/2013