Ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 142 από 15

Κωδικός MIS: 457248

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας: 16. Άξονας 6.1: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Ημερομηνία Ένταξης: 10/12/2013

Κωδικός MIS: 450593

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας: 01. Άξονας 1.1: Συστημικών Παρεμβάσεων

Ημερομηνία Ένταξης: 13/11/2013

Κωδικός MIS: 376026

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας: 12. Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου

Ημερομηνία Ένταξης: 21/12/2012

Κωδικός MIS: 375769

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας: 10. Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

Ημερομηνία Ένταξης: 28/06/2012

Κωδικός MIS: 375597

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας: 10. Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

Ημερομηνία Ένταξης: 25/06/2012

Κωδικός MIS: 375663

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας: 10. Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

Ημερομηνία Ένταξης: 25/06/2012

Κωδικός MIS: 375747

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας: 10. Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

Ημερομηνία Ένταξης: 25/06/2012

Κωδικός MIS: 375451

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας: 10. Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

Ημερομηνία Ένταξης: 22/06/2012

Κωδικός MIS: 375441

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας: 10. Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

Ημερομηνία Ένταξης: 21/06/2012

Κωδικός MIS: 375493

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας: 10. Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης

Ημερομηνία Ένταξης: 21/06/2012

Αποτελέσματα 1 - 10 από 142 από 15